Com funciona?

 

La piscina municipal de Sant Cugat Sesgarrigues obre les seves portes el dissabte 15 de juny de 2024, i la temporada s’allargarà fins el diumenge 1 de setembre, en horari d’11 a 20h.

La venta d'entrades i abonaments estarà disponible a partir del 10 de juny de 2024.

Preus entrades

Els preus de les entrades seran els següents:

  • Entre setmana: per a persones adultes 3,50€, per infants de 4 a 14 anys: 3€.
  • Dissabtes, diumenges i festius: per a persones adultes 5€, per a infants de 4 a 14 anys 4€.

Abonaments

Hi ha l’opció d’adquirir un abonament per temporada, i els preus son: per a persones adultes 60€, per a infants de 4 a 14 anys 30€. Per a persones no empadronades al municipi son 83€ i per a infants no empadronats al municipi, 56,2€.

Abonament familiar per a persones empadronades
Parella i 1 fill/a d’entre 4 a 18 anys: 135,00€
Parella i 2 fills/es d’entre 4 a 18 anys: 158,40€
Parella i 3 o més fills/es d’entre 4 a 18 anys: 178,50€
Pare o mare i 1 fill/a d’entre 4 a 18 anys: 81,00€
Pare o mare i 2 fills/es d’entre 4 a 18 anys: 105,60€
Pare o mare i 3 o més fills/es d’entre 4 a 18 anys: 127,50€

Abonament familiar per a persones no empadronades
Parella i 1 fill/a d’entre 4 a 18 anys: 200,00€
Parella i 2 fills/es d’entre 4 a 18 anys: 245,00€
Parella i 3 o més fills/es d’entre 4 a 18 anys: 284,40€
Pare o mare i 1 fill/a d’entre 4 a 18 anys: 125,30€
Pare o mare i 2 fills/es d’entre 4 a 18 anys: 172,00€
Pare o mare i 3 o més fills/es d’entre 4 a 18 anys: 213,90€

Important: tot i que s’adquireixi un abonament de temporada, cada vegada que es vulgui accedir a la piscina s’haurà de fer la reserva a través de l’aplicació. D’aquesta manera es pot garantir el control de l’aforament i no sobrepassar la capacitat màxima. Si no es fa la reserva, en cas que l'aforament estigui compert no es podrà accedir a la instal·lació.

Els Abonaments Familiars d'un sol progenitor o progenitora (pare o mare més algun/s infant/s) son de caràcter personal i intransferible. Al llarg de tota la temporada han de ser utilitzats per la mateixa persona adulta.

Tarifes reduïdes

Entrada gratuïta:

  • Per infants de 0 a 3 anys.
  • Per a majors de 65 anys empadronats/des al municipi (caldrà acreditar-ho).
  • Per les persones amb disminució física o psíquica empadronades al municipi (caldrà acreditar-ho).

Tarifa reduïda:

  • 30% per les persones amb família nombrosa o monoparental.
  • 30% per les persones majors de 65 anys no empadronades al municipi.
  • 30% per les persones amb disminució física o psíquica degudament acreditades.

Reserva Prèvia

S'aconsella que tothom que vulgui entrar a la piscina faci una reserva prèvia (es fa a través de l’aplicació de mòbil o del formulari web). En el cas de no fer la reserva, podreu accedir a la piscina comprant entrades a la taquilla (targeta o metàl·lic) només si aforament no està complert. La capacitat màxima de la piscina és de 200 persones.

No es pot fer la reserva d'entrades amb més de 5 dies d’antelació, i cada persona usuària podrà comprar un màxim de 10 entrades diàries..

En el moment de fer la reserva s’haurà de fer el pagament de la o les entrades amb targeta. Qui ho prefereixi, podrà pagar en metàl·lic o targeta a la mateixa instal·lació, però no es disposarà de reserva prèvia i per tant, l’accés dependrà de l’aforament que hi hagi a la instal·lació.

Si es dona el cas que la instal·lació no pot obrir (per motius sanitaris, meteorològics, etc) es procedirà a retornar els diners de les entrades adquirides per aquell dia. Es permet fer un canvi de dates en les entrades comprades amb antelació, sempre abans de les 12h del migdia del dia que tingueu les entrades.

 

Podeu veure l’Ordenança Fiscal núm 17 que regula la prestació de serveis en la piscina municipal aquí.

Podeu veure el reglament d’ús de la piscina municipal, que té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de l’equipament aquí.

 

Fase d'Excepcionalitat per Sequera: Dutxes Tancades

Degut a les restriccions d’aigua derivades de la situació d’excepcionalitat per sequera que estem vivint, hem hagut d’implementar una sèrie de mesures per tal de garantir la qualitat sanitària de l’aigua de la nostra piscina. Aquestes mesures estan en línia amb la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya, que ens obliga a compensar els reompliments parcials de la piscina.

Mesures adoptades:
Tancament de les dutxes dels vestuaris: Aquesta temporada, les dutxes ubicades als vestuaris romandran tancades. Aquesta decisió s’ha pres per reduir el consum d’aigua en un equipament que ja en té un ús elevat.

Dutxes exteriors disponibles: Per mantenir les mesures higièniques, continuaran obertes les dutxes exteriors. No obstant, aquestes només es podran utilitzar per dutxar-se abans d’entrar a la piscina i està prohibit l’ús de sabó.

Agraïm la vostra comprensió i col·laboració en aquests moments difícils. Entre tots i totes, podem contribuir a la conservació d’un recurs tan valuós com és l’aigua.

Normativa de règim intern de la instal·lació:

És obligatori:

Dutxar-se abans del bany.

Seguir les indicacions del personal tècnic i dels/les socorristes.

Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.

Respectar la resta de persones usuàries.

Fer ús de les papereres.

Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides, així com els carrers destinats a jocs i a bany públic.

Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.), adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que els mantingui el cap fora de l'aigua.

Dutxar-se abans d'entrar a la piscina, si s'ha pres el sol o s'ha fet exercici intensament.

No es permet:

L'entrada als menors de 14 anys si no van acompanyats d'una persona adulta.

Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant les zones destinades expressament a aquest fi.

L'entrada d'animals, excepte en casos especials, com els gossos pigall.

La utilització d'aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais d'ús comunitari.

La realització de filmacions o fotografies.

Entrar a la instal·lació amb gandules o cadires.

Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona de platja.

Entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer, excepte les visites puntuals autoritzades per la persona responsable de la instal·lació.

Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia per a les persones usuàries.

Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s'ha de circular caminant.

Els jocs perillosos dins de l'aigua, com ara enfonsar una altra persona.

Es recomana:

Que, si voleu tirar-vos de cap, comproveu que la profunditat és suficient i que no hi ha elements o persones contra els quals pugueu xocar.

L'ús de sabatilles de bany.

Que, si voleu prendre el sol, ho feu moderadament i entreu a l'aigua progressivament.

En cas que hi hagi carrils per a nedar, fer-ho sempre per la dreta.

No travessar els carrils, ja que es pot interrompre l'activitat d'altres persones usuàries.

Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins de l'aigua o a l'entorn de la piscina.

No deixar que les nenes i els nens més petits juguin prop dels vasos no apropiats per a elles i ells.

Esperar un mínim de dues hores abans de banyar-se, després d'un àpat.

No entrar de cop a l'aigua en banyar-se per primera vegada, després de menjar, d'haver pres molta estona el sol o d'haver fet un exercici físic intens.

Vestidors

La instal·lació no es responsabilitzarà en cap cas dels objectes dipositats als vestidors. Podeu sol·licitar l’ús d’una guixeta al bar.

És obligatori deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors.

Es recomana utilitzar sabatilles de bany i eixugar-se bé després de la dutxa, un cop acabada la sessió de bany, per evitar infeccions.