Com funciona?

 

La piscina obrirà les seves portes el dissabte 19 de juny, i la temporada s’allargarà fins el diumenge 29 d’agost.

A conseqüència de la COVID-19 i hem hagut d’adaptar el reglament i les normatives de la piscina municipal.

 

FRANGES HORÀRIES

Hi haurà dues franges horàries (d’11h a 15.15h i de 15.45h a 20h). El temps entre franja i franja es farà la neteja i desinfecció corresponents.

L’aforament serà limitat segons les indicacions de les autoritats competents, sent 200 persones la capacitat màxima de la piscina.

 

PREUS I TARIFES REDUÏDES

El preu per cada franja serà de 1.5€ per persona, i hi haurà les tarifes reduïdes següents:

Entrada gratuïta:

-             Per infants de 0 a 3 anys.

-             Per a majors de 65 anys empadronats/des al municipi (caldrà acreditar-ho).

-             Per les persones amb disminució física o psíquica empadronades al municipi (caldrà acreditar-ho).

Tarifa reduïda:

-             30% per les persones amb família nombrosa o monoparental.

-             30% per les persones majors de 65 anys no empadronades al municipi.

-             30% per les persones amb disminució física o psíquica degudament acreditades.

No es permetrà l’ús de vestidors ni dutxes, totes les persones usuàries hauran de venir canviades des de casa. Si que es permetrà la utilització lavabos.

 

RESERVA PRÈVIA

Aquesta temporada també caldrà reserva prèvia per accedir a la instal·lació. Es farà a través de l’aplicació de mòbil o formulari web.

No es pot sol·licitar la cita amb més d’un dia d’antelació, i cada franja es podrà demanar cita per un màxim de 5 persones usuàries.

En el moment de fer la reserva s’haurà de fer el pagament de la o les entrades.

La reserva d’una franja no implica haver d’entrar a l’hora d’inici, però si que s’haurà de sortir a l’hora estipulada (per exemple, es pot entrar a les 12.30h, però s’haurà de sortir a les 15.15h).

S’informa a totes les persones usuàries que un cop adquirida una entrada d’accés a la piscina, no es podrà reclamar la devolució de l’import en cas que no s’hagi accedit al recinte en la franja sol·licitada, ni es podrà demanar un canvi de dia i hora.

Si durant alguna franja horària l’Ajuntament no pot obrir la instal·lació (per motius sanitaris, meteorològics, etc) es procedirà a retornar els diners de les entrades adquirides per aquella mateixa franja.